Laglig last

 • Bussen har begränsad lastvikt. Maximala lastvikten är angiven i bussens registreringsbevis och får ej överskridas

 • Vikten övervakas av Polisen, och det kan förkomma viktkontroll efter vägen 

 • Samma regler gäller även i Estland

 • Det är föraren som ansvarar så att bussen ej överlastas för din säkerhet

 • Därför har vi en begränsning. 

 • Lastvikt menas med passagerarens vikt, resväskor och annan last t.ex. alkohol varor i kartong

 • Personer beräknas i snitt till 75kg 

 • Det betyder att om vi har en fullsatt buss (55 pers) så kan du inte ta med dig mer än 60 kg/person inklusive resväskan

 • Har vi kanske 30 personer kan vi ta mycket mer (upp till 100kg /person inklusive väskan)

 • De ovan angivna viktbestämmelser är personlig och kan inte överlåtas till annan person

 • Föraren på bussen meddelar och håller reda på detta, men fråga gärna föraren

 • Misstänker bussföraren att du har något av Svenska Tullen otillåtet med dig, har han rätt att kontrollera vad han lastar in i bussen i Tallinn,

 • Vägrar man vid uppmaning, att visa vad man har med, kan bussföraren vägra att lasta in varorna i bussen och ta dem genom tullen till Sverige. 

 • Om du inte vill visa, då kan du bära detta ombord själv och själv gå igenom Estniska och Svenska Tullen med varorna

 • Tobak och Alkohol (taxfree) varor köpta ombord tages ej med från Estland över tullen till Sverige med bussen

 • Har man för många kilo bagage och varor med kan även bussföraren vägra att lasta detta även i Sverige.

Peters Buss AB

 

 Information och länkar till Tullverket

Vad får man föra med till Sverige?

 1. Alkohol från Estland (köpta i land)       Tobak från Estland

 2. Tobaksvaror från fartyget (taxfree)       Alkohol från fartyget (taxfree)

 3. Övriga frågor om medförsel

Tänk även på att man har Tullregler för införsel till Estland